Takim pune, AKK-Hidroregjioni

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka...
Shko te lajmet

Përfundon konferenca ndërkombëtare në Athinë

Me ftesë të Kryetares së Asociacionit Ndërkombëtarë të Gjeodetëve (FIG)...
Shko te lajmet

AKK, pjesëmarrje në konferencën e FIG

Nj; delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës nën udhëheqsjen e Kryeshefit..
Shko te lajmet

AKK, takim pune me KQZ dhe IFES

Me kërkesë të Komisionit Qendror Zgjedhor, sot në zyrat e AKK-së është...
Shko te lajmet

AKK, pajisje IT dhe inventar për ZKK-të

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar përkrahjen për Zyrat Kadastrale ...
Shko te lajmet

Draftimi i ligjit të integruar për kadastër

Ndryshimet dinamike në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës...
Shko te lajmet

Takim i brendshëm i drejtorëve të AKK-së

Me qëllim të diskutimit të sfidave gjatë implementimin e projekteve aktuale...
Shko te lajmet

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me përkrahje financiare nga Zyra e Bashkimit...
Shko te lajmet

IMPULS, ekspertët suedez vizitojnë AKK-në

Me qëllim të diskutimit të hapave që duhet ndërmarrë për implementimin sa më ...
Shko te lajmet

Takim për RIK në 20 ZK

Me qëllim të trajtimit të planit dinamik në implementimin e projektin Rindërtimi...
Shko te lajmet

23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës...
Shko te lajmet

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr...
Shko te lajmet

Progresi i punëve ne RIK- 20ZK

Në Projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim i rregullt informues

Me qellim te diskutimit rreth ecurisë se punëve ne implementimin e projektit ...
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK 20 ZK

Me qëllim të informimit me proceset dhe benefitet nga projekti Rindërtimit...
Shko te lajmet

Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Takim pune, AKK-Hidroregjioni

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësues nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" Sh.A., respektivisht Menaxherin Teknik Regjional z. Lulzim Paçarizi dhe z.Isuf Buzhala, inxhinier. Në këtë takim përfaqësuesit e institucioneve përkatëse kanë shkëmbyer informacione rreth projekteve dhe aktiviteteve aktuale të...

Përfundon konferenca ndërkombëtare në Athinë

Me ftesë të Kryetares së Asociacionit Ndërkombëtarë të Gjeodetëve (FIG) z-njës Chryssy Potsiou, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha i shoqëruar edhe nga Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka dhe Këshilltari Ligjorë z. Xhevdet Shala, ka marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare mbi Tregun e Qëndrueshëm të Pronave të Paluajtshme...

AKK, pjesëmarrje në konferencën e FIG

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha, Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka dhe Këshilltari Ligjorë z. Xhevdet Shala janë duke qëndruar në Athinë të Greqisë ku është duke u zhvilluar Konferenca mbi Tregun e Qëndrueshëm të Paluajtshmërive me temë "Korniza ligjore dhe Reformat e domosdoshme", e...

AKK, takim pune me KQZ dhe IFES

Me kërkesë të Komisionit Qendror Zgjedhor, sot në zyrat e AKK-së është mbajtur takim pune mes ekspertëve të Njësisë për Sistemin e Adresave në AKK dhe përfaqësuesve të Komisionit Qendror Zgjedhor të shoqëruar edhe me zyrtarë të International  Foundations for Electoral System (IFES). Qëllimi i takimit ka qenë ngritja e shkallës së bashkëpunimit mes institucioneve të sipër përmendura me...

AKK, pajisje IT dhe inventar për ZKK-të

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar përkrahjen për Zyrat Kadastrale Komunale, si në aspektin e ngritjes profesionale po ashtu edhe përmes avancimit të teknologjisë së informacionit nëpër Zyrat Kadastrale Komunale. Për këtë arsye në Agjencinë Kadastrale Komunale sot kanë qëndruar Nënkryetarët e katër Komunave të shoqëruar me Drejtorët e Zyrave Kadastrale Komunale, respektivisht Komunat...

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm