RIK, takime në Koperrnicë dhe Berivojcë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

RIK, takim në Kamenicë

Analizat e hollësishme të të dhënave kadastrale në dispozicion, në formën...
Shko te lajmet

RIK, takim me qytetarët në Qirez

Duke aspiruar ngritjen e sigurisë së pronës, si dhe informimin sa më të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me deputeten Ganimete Musliu

Me qëllim të informimit rreth aktivitete për rindërtimin e informacioneve...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Drenas

Me qëllim të harmonizimit të gjendjes pronësore në terren me atë në ...
Shko te lajmet

AKK, punëtori e prezantime në Helsinki

Me ftesë nga Autoriteti më i lartë për Gjeodezi dhe Kadastër në ...
Shko te lajmet

Profesorët e UPT, vizitë në AKK

Me qëllim të informimit më të detajuar rreth aktiviteteve të cilat po zhvillon...
Shko te lajmet

Takim me shoqatën e bankave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të zhvillimeve dhe avancimeve...
Shko te lajmet

BESTSDI, të arriturat dhe synimet

Nën organizimin e UBT, dhe me pjesëmarrjen e palëve të ndryshme të ...
Shko te lajmet

Vitia përfituese e RIK

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka vizituar ...
Shko te lajmet

RIK, vizitë në Kamenicë

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Shko te lajmet

AKK, bashkëpunim me ICK

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të organizatave që përfaqësojnë si...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Komunës Skenderaj

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga...
Shko te lajmet

Monitorim i aktiviteteve rreth adresave

Një ekip ekspertësh të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga ...
Shko te lajmet

Matjet gravimetrike, aktivitet në terren

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion qendror për zhvillimin dhe...
Shko te lajmet

Fillon RIK në katër Komuna

Në kuadrin e projekteve kapitale të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për...
Shko te lajmet

Iber-Lepenci, takim pune në AKK

Duke e konsideruar bashkëpunimin si një mjet për identifikimin dhe tejkalimin...
Shko te lajmet

ZKK Vushtrri, vizitë në AKK

U.D Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës priti në takim...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në BQK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Nënshkruhet marrëveshja financiare për REGIP

Pas negociatave dyditore mes përfaqësuesve të Bankës Botërore...
Shko te lajmet

Takim me Ministrin e Ministrisë së Infrastrukturës

Me ftesë të Ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës z. Pal Lekaj, sot ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune Komunës së Ferizajit

U.D Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës , i shoqëruar nga...
Shko te lajmet

Mblidhet komiteti drejtues i Pro Tax 2

Komiteti Drejtues i Projektit Pro Tax 2 ka mbajtur dje takimin e radhës të ...
Shko te lajmet

Z-nja Izmaku e z. Kajtazi, vizitë në AKK

Diskutimi rreth aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfshi...
Shko te lajmet

Përurohen shenjat e rrugëve në Kamenicë

Me një aktivitet ceremonial, me prezencën e Kryetarit të Komunës së ...
Shko te lajmet

AKK, KE pret përfaqësues të GIZ

Prezantimi i aktiviteteve të institucioneve respektive si dhe informim rreth...
Shko te lajmet

Mitrovica e veriut, takim pune në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët ku ...
Shko te lajmet

Korniza për menaxhim mjedisor dhe social

Me qëllim të monitorimit të punëve të kryera rreth projektit të vendosjes së...
Shko te lajmet

AKK, monitorim i procesit të adresave

Me qëllim të monitorimit të punëve të kryera rreth projektit të vendosjes së...
Shko te lajmet

AKK, takim pune në Strugë

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me palët e interesit në ...
Shko te lajmet

Ligji për kadastër mbledh palët e interesit

Në një takim gjithëpërfshirës, me pjesëmarrje të institucioneve relevante në...
Shko te lajmet

TomTom, takim pune në AKK

Përfaqësuesit e njërës prej kompanive më të mëdha në botë në fushën e ...
Shko te lajmet

Trajnim për Hartën Kadastrale

Si rezultat i vizitave monitoruese të ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të...
Shko te lajmet

Mblidhet komiteti drejtues i IMPULS

Me pjesëmarrjen e udhëheqësve të institucioneve përgjegjëse për ...
Shko te lajmet

Mbahet Forumi Evropian i Statistikave

Agjencia Kadastrale e Kosovës së bashku me Agjencinë e Statistikave ...
Shko te lajmet

AKK, pjesëmarrje në INTERGEO 2018

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Kontrollohet pikat gravimetrike

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke e implementuar projektin për...
Shko te lajmet

Adresat, inspektime në Komunën e Pejës

Komuna e Pejës është një nga Komunat përfituese të projektit për ...
Shko te lajmet

Adresat, inspektime në Komunën e Klinës

Komuna e Klinës është një nga Komunat përfituese të projektit për vendosjen ...
Shko te lajmet

Klinë, përurohen emrat e rrugëve

Në një aktivitet ceremonial dhe me prezencën e u.d Kryeshefit Ekzekutiv...
Shko te lajmet

Skanimi, vizitë pune në Gjakovë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me përbërje Esat Xani...
Shko te lajmet

Eurogeographics, dita e tretë e aktiviteteve

Në ditën e tretë dhe të fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Eurogeographics...
Shko te lajmet

Eurogeographics, dita e dytë e aktiviteteve

Pas përfundimit të aktiviteteve të ditës së parë që kryesisht kishin të bëjnë me...
Shko te lajmet

AKK, participim në Eurogeographics

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga u.d Kryeshefi...
Shko te lajmet

Aktivitete të ngjeshura rreth adresave

Me qëllim të implementimit sa më të suksesshëm të projektit për vendosjen...
Shko te lajmet

AKK-BB, takim ekspertësh

Me qëllim të diskutimit të komponentëve përbërëse të projektit të ri të Bankës Botërore...
Shko te lajmet

Aerofotografimi, vizitë monitoruese

Në rrjedhën e aktiviteteve të përbashkëta mes Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

AKK, takim me Bankën Botërore

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti...
Shko te lajmet

Këshilltarët e MMPH në AKK

Me qëllim të diskutimit të Ligjit të ri për kadastër dhe vizitën e një delegacioni...
Shko te lajmet

Gazetë periodike e AKK

Me qëllim të informimit të përgjithshëm rreth aktiviteteve të Agjencisë ...
Shko te lajmet

Takim zyrtar në Komunën e Vushtrrisë

U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Shko te lajmet

Skanimi i dokumenteve

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke zhvilluar projektin për skanimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në ASHNA

Me qëllim të intensifikimit të shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i ...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u...
Shko te lajmet

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Shko te lajmet

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Shko te lajmet

Punëtori regjionale për adresa

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me përkrahje të...
Shko te lajmet

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive...
Shko te lajmet

Gjykatësit e rinj mblidhen në AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Shko te lajmet

Takim për sistemin e adresave

Me qëllim të fillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit për vendosjen e...
Shko te lajmet

AKK, takim me AME

Përfaqësues të nivelit të lartë të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kanë...
Shko te lajmet

Nënshkruhet marrëveshja për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës në një takim pune me përfaqësues të Autoritetit...
Shko te lajmet

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Shko te lajmet

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Shko te lajmet

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Shko te lajmet

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Shko te lajmet

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Shko te lajmet

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Shko te lajmet

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Shko te lajmet

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Shko te lajmet

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi ...
Shko te lajmet

Kryetari i Suharekës pret delegacionin e AKK

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Komunën e Gjilanit

Mbështetur në kompetencat e saja ligjore, Agjencia Kadastrale e Kosovës është...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në komunën Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga u.d Kryeshef ...
Shko te lajmet

Monitorimi i ZKK Rahovec

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe ...
Shko te lajmet

Këshilltarët e MMPH në AKK

Me ftesë të u.d Kryeshefit Ekzekutiv të AKK, z. Avni Ahmeti, Këshilltarët e Ministres...
Shko te lajmet

Monitorimi i ZKK Suharekë

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është ...
Shko te lajmet

Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur përkrahjen...
Shko te lajmet

Ministrja e MMPH viziton AKK

Ministrja e MMPH, z-nja Albena Reshitaj ka qëndruar në një vizitë punë...
Shko te lajmet

AKK, vizita në Komunën Shtime

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, respektivisht...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

RIK, takime në Koperrnicë dhe Berivojcë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësore dhe për mirëmbajtjen e kadastrës është duke zhvilluar projekte kapitale me qëllim të administrimit sa më kualitativ të tyre. Së fundmi, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar projektin për rindërtimin e informacioneve kadastrale në 15 Zona Kadastrale, respektivisht Sllatinë, Pozheran,...

RIK, takim në Kamenicë

Analizat e hollësishme të të dhënave kadastrale  në dispozicion në formën analoge dhe digjitale, të disa zonave kadastrale kanë treguar se këto të dhëna nuk pasqyrojnë gjendjen reale të terrenit. Prandaj Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe organet komunale përveç mirëmbajtjes së rregullt të kadastrit, ndërmarrin edhe veprime plotësuese përmes rindërtimit të informacioneve kadastrale me...

AKK, takim me deputeten Ganimete Musliu

Me qëllim të informimit rreth aktivitete për rindërtimin e informacioneve kadastrale në disa Komuna të Republikës së Kosovës, sot Agjencia Kadastrale e Kosovës u vizitua nga deputetja e Kuvendit të Republikës së Kosovës z-nja Ganimete Musliu. Z-nja Musliu në takim u prit nga Kryeshefi i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe nga eksperti për GIS z. Esat Xani, të cilët prezantuan të gjitha përfitimet që...

RIK, takim me qytetarët

Qirez, 6 dhjetor - Duke aspiruar ngritjen e sigurisë së pronës, si dhe me qëllim të rregullimit dhe harmonizimit të pronave në terren me gjendjen e tyre në regjistrat pronësorë, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar implementimin e projektit për rindërtimin e informacioneve kadastrale në pesëmbëdhjetë Zona Kadastrale (ZK), përfshi ZK Sllatinë – Viti, ZK Zhiti – Viti, ZK Pozheran – Viti,...

AKK, marrëveshje për bashkëpunim me Komunën Drenas

Me qëllim të harmonizimit të gjendjes pronësore në terren me atë në regjistrat zyrtar pronësorë, Agjencia Kadastrale e Kosovës është në përgatitje të fillimit të projektit të rindërtimit të informacioneve kadastrale në katër Komuna, respektivisht në Komunën e Vitisë, Kamenicës, Skenderajt dhe Drenasit. Për këtë arsye Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë