Vizitë studimore në Norvegji

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave RIK 20 ZK

Java që vjen tashmë parasheh realizimin final të gjitha dhënave të
Shko te lajmet

Prezantim për ndërtimet joformale

AKK e mbështetur prej Autoritetit Norvegjez për Hartografinë ( Kartverket) ...
Shko te lajmet

Marrëveshje bashkëpunimi AKK – IKAP

Me qëllim të shprehjes së vullnetit për themelimin e marrëdhënieve ...
Shko te lajmet

Zëvendës Ministri i MMPH viziton AKK-në

Me qëllim të diskutimit të aktiviteteve të cilat janë duke u implementuar...
Shko te lajmet

Takim AKK – USAID

Koordinimi i aktiviteteve në fushën e regjistrit të të drejtave pronësore...
Shko te lajmet

AKK pret përfaqësues të FAO-s

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof.Dr. Murat Meha dhe ...
Shko te lajmet

Diskutime për IMPULS

Me qëllim të diskutimit të veprimeve që duhet ndërmarrë në kuadër të ...
Shko te lajmet

AKK trajton pagesat online

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke trajtuar mundësitë për shitjen ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Odën e Noterëve

Me qëllim të diskutimit të mundësive për ofrimin e qasjes në regjistra pronësorë...
Shko te lajmet

Takim për skanim masiv të dokumenteve

Agjencia Kadastrale e Kosovës është në proces të implementimit të projektit ...
Shko te lajmet

Studentët e FNA në AKK

Një grup studentësh nga Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arqitekturës, Dega ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Përgatitje për trajtimin e dokumentacionit që do kthehet nga Serbia

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha së bashku me një delegacion nga Agjencia Kosovare për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës janë duke qëndruar në një vizitë studimore profesionale në Norvegji. Qëllimi i kësaj vizite është...

Dorëzimi final i të dhënave RIK 20 ZK

Java që vjen tashmë parasheh realizimin final të gjitha dhënave të rindërtuara në 20 zona kadastrale. Kompania implementuese e projektit Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 20 Zona Kadastrale, "Urban Metropol" ka bërë dorëzimin e të gjitha lëndëve në kopje fizike, si dhe sistemimin e...

Prezantim për ndërtimet joformale

AKK e mbështetur prej Autoritetit Norvegjez për Hartografinë  ( Kartverket) ka ndërmarrë iniciativën për të bërë një studim të hollësishëm mbi fenomenin e ndërtimeve joformale  në Kosovë. Ky studim ka qëllim të nxjerrë në pah arsyet përse ky fenomen ka ndodhur, përmasat e tij,...

Marrëveshje bashkëpunimi AKK – IKAP

Me qëllim të shprehjes së vullnetit për themelimin e marrëdhënieve bashkëpunuese për realizimin e Programit trajnues për çështjet e kadastrit për nëpunësit e nivelit qendror dhe lokal të administratës publike, me theks të veçantë trajnimin në çështje si regjistrimi i pronave të paluajtshme në...

Zëvendës Ministri i MMPH viziton AKK-në

Me qëllim të diskutimit të aktiviteteve të cilat janë duke u implementuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, rezultatet e arritura gjatë vitit 2016, planet për vitin 2017 si dhe sfidat me të cilat AKK-ja është ballafaquar Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës priti në një...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm