Vazhdon trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave...
Shko te lajmet

Takim AKK-ZKK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes...
Shko te lajmet

Trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes
Shko te lajmet

AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe ...
Shko te lajmet

AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Vazhdon trajnimi për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, AKK ka avancuar  Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastral. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka...

Agjencia Kadastrale e Kosovës, takim me drejtorët e Zyrave Kadastrale Komunale

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes institucioneve të nivelit qendror dhe atyre të nivelit lokal në fushën e kadastrës dhe regjistrave pronësorë në veçanti dhe administrimit të tokës në përgjithësi, me datë 20 Shkurt 2019 në Prishtinë është mbajtur takim pune mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Drejtorëve të Zyrave Kadastrale Komunale. Takimin të cilin e...

Trajnim për SIKTK SOA

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) kah arkitektura e orientuar në shërbime. Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, si rezultat SIKTK është avancuar me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë...

AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe Gjyqtarët e rinj nga AKK, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar me Drejtorin e zyrës ligjore z. Ismet Kryesiu dhe z. Bashkim Shaqiri pritën në takim Drejtorin e Akademisë së Drejtësisë z. Valon Kurtaj me bashkëpunëtor. Këta të fundit falenderuan Agjencinë për bashkëpunim të vazhdueshëm dhe...

AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore, është duke e thelluar bashkëpunimin me institucione publike që prodhojnë, mirëmbajnë dhe shfrytëzojnë të dhëna hapësinore. Për këtë arsye, me datë 11 Shkurt 2019, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takim pune mes kreut të AKK-së z. Avni...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë