Lajme

Përfaqësues të JICA në AKK

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesin e JICA-s japoneze z. Kaoru Tsuda, me të cilin është diksutuar rreth rezultateve nga bashkëpunimi në të kaluarën mes institucioneve në fjalë si dhe rreth mundësive për zhvillimit e bashkëpunimit në të ardhmen. Si që dihet AKK me përkrahjen e JICA-s ka realizuar projektin për zhvillimin e hartave topografike 1:25.000 për 90 përqind të territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa 10 për qind të territorit e ka zhvilluar me kapacitete të veta profesionale dhe financiare. Në takim është prezantuar edhe puna e kryer nga AKK për realizimin e 10 për qind të territorit, si dhe janë prezantuar sfidat gjatë kësaj pune. Duke marrë parasysh se një projekt i ngjashëm do të realizohet edhe në Shqipëri, përfaqësuesi i JICA-s ka kërkuar bashkëpunimin e AKK-së në këtë aspekkt, duke prezantuar përvijat edhe sfidat për homologët nga Shqipëria.


Përfaqësues të Ibër lepencit në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësues nga Ndërmarrja Hidroekonomike "Ibër Lepenci" me qëllim të diskutimit të mundësive të bashkëpunimit mes institucioneve respektive. Në takim Kryeshefi ka prezantuar disa nga projektet kapitale të realizuara nga AKK, janë prezantuar edhe një varg produktesh të AKK-së, ndërsa në bashkëbisedim janë identifikuar edhe fushat e interesit të përbashkët ku ky bashkëpunim do të mund të avancohej, kryesisht rreth shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore në posedim të institucioneve në fjalë, dhe shkëmbimin e tyre përmes gjeoportalit shtetërorë.

 

 


Përmbyllja e përkrahjes noprvegjeze

Mbretëria e Norvegjisë, përmes Autoriteti Norvegjez për Hartografi "Kartverket"  ka qenë një ndër përkrahësit më të mëdhenj në fushën e administrimit të tokës, regjistrave pronësorë, adresave dhe  kadastrës, të angazhuar në Republikën e Kosovës qysh nga paslufta. Si rezultat i përkrahjes së tyre, janë realizuar disa projekte kapitale përfitues nga të cilët ka qenë Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Komunat.  Ndërsa me datë 27 dhe 28 qershor janë mbajtur disa aktivitetet për përmbylljen e këtyre aktiviteteve. Projektet më të mëdha të cilat janë realizuar me përkrahje norvegjeze janë Sistemi i Unfikuar i Adresave, Harta Kadastrale, Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë, ngritja e kapaciteteve profesionale, qendra për komunikim nga distanca, Gjeoportali Shtetërorë, përkrahje në zhvillim të TI-së, etj.  Parashihet që përkrahja norvegjeze për Agjencinë Kadastrale të Kosovës të vazhdojë edhe të ardhmen. 


AKK, pjesëmarrje në FIG

The Kosovo Cadastral Agency, represented by its cadastral expert Mr. Korab Ahmetaj participated in the Working Week 2017 of International Surveyors Association (FIG), which was held from 29 May to 2 June 2017 in Helsinki, Finland. At this conference, among the dozens of presentations of professional activities in the field of geodesy, Mr. Ahmetaj presented the professional work of KCA entitled "The development of KCLIS toward SOA ". Also, a presentation on the activities in the Republic of Kosovo in the field of land administration was held by Mrs. Chryssy Potsiou, Chairman of FIG, who presented the paper titled "Formalization of Informal Buildings in Kosovo", with Prof. Dr. Murat Meha as a co-author. Both the presentations and the results from the activities conducted in Kosovo were seen of an interest by the participants.  


AKK, takim me KFOR

Me datë 26.05.2017 në ambientet e AKK-së është  mbajtur një takim mes ekspertëve të AKK-së të udhëhequr nga Kryeshefi  Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha, dhe përfaqësuesve të KFOR-it. Temë e diskutimit ka qenë përmbajtja dhe saktësia e Hartave Topografike Digjitale te shkallëve te ndryshme si dhe është trajtuar mundësia e avancimit të kapaciteteve njerëzore në AKK për trajtimin e hartave të tilla. Po ashtu në takim janë identifikuar edhe pikat e interesit të përbashkët me qëllim të ngritjes së shkllës së bashkëpunimit mes institucioneve rrespektive dhe shkëmbimi i të dhënave në mënyrë të saktë dhe të shpejtë mes institucioneve.